Thư viện trường TH Ba Đình vừa được SGDKHCN tỉnh Bạc Liêu kiểm tra thư viện tiên tiến

TRƯỜNG TH BA ĐÌNH XÂY DỰNG THƯ VIỆN TIÊN TIẾN

- Trường Tiểu học Ba Đình đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào 25/11/2011 và đã được tái công nhận lại ngày 19 tháng 12 năm 2019. Hiện trường đặt tại trung tâm ấp Bến Bào xã Vĩnh Lộc A  huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Trường gồm điểm trung tâm và 3 điểm lẻ trên ba ấp Bến Bào, Bần Ổi và Bình Lộc thuộc xã Vĩnh Lộc A.

- Trong quá trình phấn đấu xây dựng thư viện trường học tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT. Trường có được những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

- Năm học 2008- 2009, thư viện trường tiểu học Ba Đình được sở GD- ĐT tỉnh Bạc Liêu công nhận tiên tiến theo Quyết định số 01/ 2003/ QĐ/ BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khi được công nhận thư viện đạt chuẩn 01/2003/QĐ/BGD&ĐT, những năm tiếp theo Thư viện luôn duy trì được các mặt hoạt  động, như thu hút thêm nhiều bạn đọc đến sử dụng Thư viện, tỉ lệ tham gia đọc tăng dần theo hàng năm. Thư viện luôn được bổ sung thêm sách, báo và tài liệu thường xuyên. Công tác tổ chức quản lý, xử lý kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Từ đó chất lượng hoạt động có sự chuyển biến theo mỗi năm học.

- Đầu năm học 2019-2020, thư viện tiến hành sắp xếp lại kho sách, chia ra từng kho sách riêng biệt: Sách giáo khoa, Sách thiếu nhi, Sách tham khảo, Sách nghiệp vụ, tủ sách trưng bày, tủ sách pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác xử lý kỹ thuật thư viện: Đóng dấu, dán nhãn, đăng kí, phân loại, mô tả… theo quy định về nghiệp vụ thư viện. Tiến hành xây dựng tủ phích.

- Thực hiện, cập nhật, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để thực hiện tốt công tác tổ chức bạn đọc, tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa phục vụ cho công tác thư viện như: giới thiệu sách, thi kể chuyện sách, tìm hiểu về sách…

- Tổ chức phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức, có thiết lập các loại sổ theo dõi lượt đọc giáo viên, học sinh từng tháng.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm trong việc tuyên truyền, giới thiệu sách, phát động phong trào đọc sách, cho học sinh mượn và đọc sách tại thư viện. Qua đó giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách, tài liệu thư viện.

- Nghiên cứu các văn bản quy định về tổ chức hoạt động thư viện như Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

 - Hiệu trưởng nhà trường quan tâm đến tổ chức hoạt động thư viện, đầu năm học mới Hiệu trưởng phân công phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện.

- Mỗi năm học Hiệu trưởng đều thành lập tổ cộng tác viên thư viện do phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng. Thư viện trường có mạng lưới cộng tác viên là các đoàn thể, tổ trưởng các tổ chuyên môn, giáo viên học sinh, mạng lưới thư viện hoạt động có hiệu quả.

- Thư viện trường học là một bộ phận quan trọng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường nhằm mở rộng kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả quả dạy và học của giáo viên và học sinh, đồng thời tham gia tích cực vào viện bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa mới, năng lực tự học của các thành viên trong nhà trường.