Trường TH Ba Đình tổ chúc Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2018)