A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

File.doc: KÊ HOACH TUYEN SINH.doc

 

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HỒNG DÂN

TRƯỜNG TH BA ĐÌNH

  Số: 01 /KH-THBĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Vĩnh Lộc A, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2015 của Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hanh Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-PGD ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Hồng Dân về việc Tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất và vị trí của trường;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh đã được phê duyệt của UBND huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo;

Trường Tiểu học Ba Đình xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai và đúng quy chế tuyển sinh. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh làm thủ tục đăng ký tuyển sinh theo quy định.

2. Huy động 100% số học sinh 6 tuổi đủ sức khỏe, đủ điều kiện được vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Tuyên truyền sâu rộng kế hoạch tuyển sinh nhằm đảm bảo tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Vĩnh Lộc A (ấp Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi, Bình Lộc) và một số em địa bàn lân cận có hồ sơ hợp lệ.

Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước (trong diện có hộ khẩu thường trú như trên) có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp tuyển: 04 - Số học sinh: 88

3. Phương thức, thời gian tuyển sinh

Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.

Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 16/8/2019.

Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

4. Quy định về hồ sơ của học sinh

- Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đã qua chương trình mẫu giáo 5 tuổi;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có đủ ngày, tháng, năm sinh);

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an, hoặc giấy xác nhận cư trú tại xã Vĩnh Lộc A.

III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên website của trường trước khi tuyển sinh 15 ngày (ngày 15/7/2019).

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Duyệt Kế hoạch tuyển sinh trước ngày 10/7/2019.

- Nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng GD&ĐT để trình duyệt kết quả tuyển sinh vào  ngày 20/8/2019.

- Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00 qua địa chỉ Email của Bộ phận CM Tiểu học Phòng GD&ĐT.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường tiểu học Ba Đình kính trình quý lãnh đạo xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

   Phòng GD-ĐT (trình duyệt, b/c) ;

   UBND xã (trình duyệt, phth);

   Lưu: VP.

                          KT. HIỆU TRƯỞNG

                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                         Trịnh Quốc Cường

 

 

             PHÊ DUYỆT                                                                                                       PHÊ DUYỆT

CỦA UBND XÃ VĨNH LỘC A                                                                   CỦA PHÒNG GD-ĐT  HỒNG DÂN

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan